Konu özeti

 • Genel

  Atölyemizde Resim Dersi Uygulamaları


  • ANADOLUNUN HAS ÇİÇEĞİ

   resim kursu lalerresim kursu lale    

   KONU           :  Lale Sembolü ile Guaj

   YAŞ GRUBU :  6 - 12

   HEDEFLER   : Türk Resim Tarihi hakkında bilgilendirme, Türk resminde Lale sembolünün önemi

   UYGULAMA : Türk resim tarihinde lalenin önemini anlatın. Ebru sanatında, çinide ve minyatürde lale örneklerini gösterin. Çocuklar tarafından çizilen lale resimlerini gösterin. Çocuklara kolaj kullanabilecekleri bir lale resmi verebilirsiniz. Yaşı küçük olanlara çatalı guaj boyaya batırarak kağıt üzerine lale baskısı yaptırmanız işe biraz eğlence katabilir.

   TEKNİK         :  Guaj

   KISA BİLGİ   :   Lale, asırlar boyunca Türk Sanatı'nda önemli yer tutmuştur. Selçuklular zamanından başlayarak lale, Anadolu Türk Sanatı'nın önemli bir elemanı olmuştur. Bugün başta İstanbul olmak üzere pek çok anıtsal bina ve sanat eseri lale figürleriyle süslüdür. Bunlara verilebilecek bazı örnekler; Topkapı Sarayı'nda III. Ahmet zamanı yapılan Yemiş Odası'nın duvarları, özellikle 16. yüzyıl dönemine tarihlenen pek çok camiyi süsleyen çiniler, kalem işleri, cam eserler ve tezhiplerdir.

  • SEVİMLİ DOSTLARIMIZ

   eryaman resim kursu sulu boya hayvan resimleri eryaman resim kursu sulu boya hayvan resimleri

   KONU           :  Sulu Boya ile sevimli hayvan resimleri boyama

   YAŞ GRUBU :  6 - 12

   HEDEFLER   :  Sulu boya tekniğini öğretmek. Hayvan sevgisi aşılamak. 

   UYGULAMA :  Uygulamadan önce çocuklardan evcil hayvanı olanların evcil haycanlarının resimlerini getirmelerini isteyin. Evcil hayvanı olmayanlardan ise en sevdiği hayvanın resmini internetten çıktı alarak getirmelerini isteyin. Uygulamaya sevimli bir hayvan videosu izleterek başlayın. Çocuklardan hayvanlar hakkında anıları varsa anlatmalarını isteyin. Sulu boya ile çizilen hayvan resimlerini çocuklarınıza izletin.  Sulu boya tekniğinden bahsedin. Herkesten getirdikleri hayvan resimlerini gördükleri sulu boya resimler gibi yapmalarını isteyin.

   TEKNİK         :  Sulu boya

  • VAN GOGH - YILDIZLI GECE

    Van Gogh Yıldızlı gece 1yıldızlı gece örnekVan Gogh Yıldızlı gece

   KONU           :  Van Gogh Starry Night (Yıldızlı Gece) adlı eserinin yorumlanması

   YAŞ GRUBU :  6 - 12

   HEDEFLER   :  Van Gogh'u ve Yıldızlı Gece eserini tanımak. Kendi yorumu ile Yıldızlı Geceyi boyamak.

   UYGULAMA :  Van Gogh hakkında kısa bir tanıtım sunumu yapınız. Ardından Yıldızlı gece eserini anlatınız. Eserin farklı yorumlarını çocuklara göstererek farklı bakış açıları kazanmalarına yardım ediniz. 6 - 8 yaş grubu için eserin taslak çizimininin A-4 kağıda çıktısını boyamalarını ve kendi objelerini eklemelerini isteyiniz. 9-12 yaş çocuklarından kendi eserlerini Van Gogh Yıldızlı gecesine bakarak çizmelerini ve boyamalarını isteyiniz.

   TEKNİK         :  Pastel, Guaj,

   KISA BİLGİ   : Hollandalı ressam Van Gogh uyanık geçirdiği gecelerde yıldızları düşlemeye devam eder. Onlara sarı, mavi, beyaz renklerle hayat verir. O yıldızları gökyüzünde pırıl pırıl parlatır Starry Night (Yıldızlı Gece) adlı eserini insanlığa armağan eder. Serinin en önde gelen eserlerden biri halen New York Modern Sanat Müzesi'nde sergilenmektedir.

   i gecelerde yıldızları düşlemeye devam eder. Onlara sarı, mavi, beyaz renklerle hayat verir. O yıldızları gökyüzünde pırıl pırıl parlatır.

   Ve Starry Night (Yıldızlı Gece) adlı eserini insanlığa armağan eder.

   Serinin en önde gelen eserlerden biri halen New York Modern Sanat Müzesi'nde sergilenmektedir.

   - See more at: http://www.edebiyathaber.net/hasan-sarac-van-gogh/#sthash.QF8T8RzW.dpuf

   Van Gogh uyanık geçirdiği gecelerde yıldızları düşlemeye devam eder. Onlara sarı, mavi, beyaz renklerle hayat verir. O yıldızları gökyüzünde pırıl pırıl parlatır.

   Ve Starry Night (Yıldızlı Gece) adlı eserini insanlığa armağan eder.

   Serinin en önde gelen eserlerden biri halen New York Modern Sanat Müzesi'nde sergilenmektedir.

   - See more at: http://www.edebiyathaber.net/hasan-sarac-van-gogh/#sthash.QF8T8RzW.dpuf
  • Bu konu

   KANDINSKY SOYUT BOYAMA

   Ankara Eryaman Sanat Resim Kursu _ Kandinsky


   KONU           :  Geometrik şekillerle soyut çalışma

   YAŞ GRUBU :  6 - 12

   HEDEFLER   :  Geometrik şekiller ile çizgi tekniğini geliştirmek, renk ve soyut kavramları öğretmek, Kandinsky'i tanıtmak

   UYGULAMA :  Öğrencilere 8x10 cm kartonlar verin. Geometrik bir şekli büyükçe çizip kesmelerini isteyin. Bu şekli şablon olarak kullanarak resim kağıdına 5 kez çizmelerini isteyin. Şekiller yalın halde, üst üste binmiş y da  sayfa kenarına taşırılarak çizilebilir. Şeklin hatlarını keçeli kalem ile belirtsinler. Keçeli kalem ile kağıt üzerine istedikleri yere istedikleri formda kağıdı boydan boya geçen 3 çizgi çizdirin. Şekillerden 3 tanesini istedikleri renkte keçeli kalem ile boyatın. 2 şekil beyaz kalsın yada 2 şeklin etrafına beyaz kontur yaptırın.  Arka planı suluboya ile boyatın. Siyah ve kahverengi rengin gücünden bahsedin. Bu renklerin gücünden dolayı arka planda kullanılmaması gerektiğini belirtin. Kandinski'nin yaptığı gibi ilham almak için klasik müzik dinletin. Arka plan renklerinin seçimini çocuklara bırakın. Kuruduğunda siyah karton üzerine paspartu yapın.

   TEKNİK         :  Keçeli Kalem, sulu boya


  • GAZETE ÜZERİNE RESİM

    gazete üzerine resim gazete üzerine resim gazete üzerine resim

   KONU           : Gazete Üzerine Resim çalışması

   YAŞ GRUBU :  6 - 12

   HEDEFLER   :  Doku ve fon hakkında temel bilgi kazandırmak. Farklı dokuların fonda kullanılmasının etkisini göstermek.

   UYGULAMA :  Fon kartonunun (50x35) üzerini gazetelerden kesilecek resimsiz sadece yazılı olan parçalarla kaplayın. Bunun fon olduğunu söyleyin. Resimle fon arasında bir ilişki olduğunu anlatın. Gazetenin bir dokusu olduğunu ve doğada farklı dokular bulunduğunu örneklerle gösterin. Gazete üzerine yapılmış resim çalışmalarından örnekler gösterin. Öğrencilerinizden kendi özgün resimlerini gazete fornu üzerinde oluşturmalarını isteyin.

   TEKNİK         :  Pastel, Guaj, Karışık

  • ELLER

   Eryaman Resim Kursu Eller 2  Eryaman Resim Kursu Eller 3

   KONU           :  El şablonu ile çizgi ve renk çalışması

   YAŞ GRUBU :  6 - 12

   HEDEFLER   :  Çizgilerin geliştirilmesi ve renk kullanımı

   UYGULAMA :  Kağıt üzerine küçük sanatçıların ellerini özgür bir şekilde çizmelerini isteyiniz. Örnek el çizim çalışmaları gösteriniz. Elleri ve fonu birbirinden renklerin uygun seçimi nasıl ayırabileceklerini anlatın. Özgün bir şekilde resimlerini tamamlamalarını isteyiniz.

   TEKNİK         :  Pastel ve suluboya

  • MONALISA İLE EĞLEN

   Eryaman sanat monalisa  monalisa örnek  monalisa örnek

   KONU           :  Monalisa  ile kolaj çalışması

   YAŞ GRUBU :  6 - 12

   HEDEFLER   :  Leonarda Da Vinci'yi  ve Monalisa eserini tanımak. Kendi yorumu ile eseri yeniden çizip boyamak.

   UYGULAMA : Leonarda Da Vinci hakkında kısa bir tanıtım sunumu yapınız. Monalisa'yı hikayemsi bir şekilde anlatınız. Eserin özelliklerini söyleyiniz.  Eserin farklı yorumlarını çocuklara göstererek farklı bakış açıları kazanmalarına yardım ediniz. Monalisa'nın yüz ve ellerini çocuklara veriniz. Onlardan yüz ve elleri keserek kendi yorumlarına göre resim kağıtlarına uygun şekilde yapıştırmalarını ve eseri çizim ve boyama ile tamamlamalarınız isteyiniz.

   TEKNİK         :  Kolaj, Pastel

   KISA BİLGİ   : Leonardo da Vinci, 1452-1519 yılları arasında yaşamış eşsiz ressam ve filozof , yaşadığı dönemin en büyük mucit ve deneyci bilimadamıdır. Leonardo da Vinci Rönesans 'ın simgesidir. "Mona Lisa" ve "Son Yemek" tablolarının yaratıcısı Leonardo'nun sanat dünyasındaki yüce konumu hemen herkesçe bilinen bir gerçektir.
   Mona Lisa tablosunda betimlenmiş olan kişinin kimliği kesinlikle belirlenememiş olmasına karşın; sanat tarihçileri, modelin kimliği ile ilgili pek çok fikir yürütmüş ve iddialarda bulunmuşlardır. Leonardo hakkındaki ilk biyografiyi yazan Vasari , dönemin önemli kişilerinden biri olan Francesco del Giocondo 'nun eşi Mona Lisa'nın tabloda resmedilen kişi olduğunu düşünmüştür. Bu kişinin kimliği ile ilgili sayısız iddiadan sadece biridir.
   Bell Laboratuvarlarından, Dr. Lillian Mona Lisa'nın, Leonardo'nun kendi-portresi olduğu fikrini ortaya atmıştır. Bunu savı ortaya atarken dayandığı kanıtlar, sayısal analizler yardımı ile elde edilen, Leonardo da Vinci 'nin ve tablodaki modelin yüz özelliklerinin aynı olduğununa dair sonuçlardır.


  • ÇİZGİLERLE MANZARA

   eryaman resim kursu manzara çizgi  eryaman resim kursu manzara çizgi

   KONU           :  Çizgi Çalışması ile Manzara

   YAŞ GRUBU :  10 - 12

   HEDEFLER   :  Çizgi tekniğini geliştirmek, manzarayı öğretmek.

   UYGULAMA :  Manzara'ın temel özelliklerinden bahsediniz. Çizgi tarama tekniklerini çalışmadan önce gösteriniz. Farklı tarama ve renk alternatiflerini birlikte kullanarak yapılmış manzara örneklerini gösteriniz. Vereceğiniz manzara resimlerine bakarak ana hatlarını belirlemelerini ve siyah keçeli kalem ile bu hatları  kağıda geçirmelerini isteyin. Farklı çizgi teknikleri ve renk alternatifleri ile manzaralarını boyamalarını isteyin.

   TEKNİK         :  Keçeli Kalem, Çizgi çalışması

  • Kendi Sevimli Canavarını Çiz

   Sevimli canavar Sevimli kız

   KONU           :  Sevimli Canavar Tasarlama

   YAŞ GRUBU :  6 - 12

   HEDEFLER   :  Hayal gücünü geliştirmek.

   UYGULAMA :  Sevimli canavarlar çizgi filmi fragmanını çozuklara izletiniz. Sevimli canavar çizimlerinden örnekler gösteriniz. Canavarların özelliklerini çocuklardan isteyiniz. "En sevimli canavarı kim çizecek?" diye sorunuz. Onlardan kendi özgün sevimli canavarlarını çizmelerini isteyiniz. El işi kağıtları ile tasarım da yaptırabilirsiniz.

   TEKNİK         :  Pastel, El işi kağıdı


  • KENDİ BALIĞIMIZI BOYAYIP AKVARYUM YAPIYORUZ

   çayyolu ümitköy ankara resim kursu balıklar boyama  çayyolu ümitköy ankara resim kursu balıklar boyama çayyolu ümitköy ankara resim kursu balıklar boyama

   KONU           : Balık Boyama

   YAŞ GRUBU :  6 - 12

   HEDEFLER   :  Hayal gücünü geliştirmek.

   UYGULAMA :  Farklı balık şekillerini önceden çizip kesin. Çocuklar balık boyamaktan gerçekten çok keyif alıyorlar. Çok sevilen bir uygulama. Çift yönlü boyanan balıkları kuruyunca arasına pamuk koyarak yapıştırabilirsiniz. Böylece çalışmanız hacim de kazanmış olacak. Büyük bir straforu akvaryum fonu gibi düzenleyerek bunun üzerinde tüm balıkları sergileyebilirsiniz.

   TEKNİK         :  Guaj, resim kağıdı